Terapia Logopedyczna

Artykulacja głoski R - ćwiczenia przygotowujące

 

Głoska r to głoska drżąca, przedniojęzykowo-dziąsłowa, półotwarta, dźwięczna.

 

Dla większości osób te określenia nie wiele podpowiadają, co zrobić i jakie ćwiczenia zastosować, aby tę głoskę poprawnie wypowiedzieć. Dla mnie, jako logopedy taka charakterystyka głoski już na samym początku mówi mi o tym, tak bardzo ogólnie, że do tej głoski będzie potrzebne powietrze i uniesiony do wałka dziąsłowego szeroki i luźny język. Są to dwie najczęściej powtarzane przeze mnie wskazówki, które musi zrozumieć mój pacjent, aby zmienić dotychczasowy sposób wymowy głoski r.

 

Sposobów błędnej artykulacji  głoski r jest wiele, ale najczęściej zauważane przeze mnie w gabinecie i podczas terapii online popełniane błędy dotyczą sytuacji, w której podczas wymowy głoski r język „zostaje” na dnie jamy ustnej oraz wymowa tej głoski odbywa się bez udziału strumienia powietrza.

 

Bazą wyjściową do uzyskania prawidłowej wymowy głoski r jest szeroka gama ćwiczeń przygotowujących.

 

W moim gabinecie i w terapii online staram się wprowadzić i zademonstrować po kilka ćwiczeń przygotowujących na każdym spotkaniu. Uważam, że jest to bardzo ważny etap terapii i warto wszystkie początkowe ćwiczenia doskonale opanować poprzez dokładne, wielokrotne i systematyczne treningi. W terapii online przez Skype na tym etapie często pacjenci (szczególnie osoby dorosłe) pytają o możliwość częstszych spotkań online niż raz w tygodniu, tak aby wszystko na bieżąco kontrolować i ewentualnie korygować początkowe błędy. Możliwość częstszych spotkań online jest to też bardzo często dla moich pacjentów doskonała metoda na wdrożenie się do systematycznych ćwiczeń logopedycznych w domu.

 

Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski r dzielę na dwie grupy:

 

 Ćwiczenia umożliwiające uniesienie szerokiego i luźnego języka do wałka dziąsłowego oraz poprawa ruchomości języka:

 

  • Kląskanie koroną języka o podniebienie twarde (zaczynając już od wałka dziąsłowego)
  • Mlaskanie językiem (cała powierzchnia języka przykleja się do podniebienia)
  • Szybkie i kilkukrotne wypowiadanie sylab LA,LE,LY,LO,LU
  • Kilkukrotne wypowiadanie sylab TY,DY,NY  z głoskami t,d,n wymawianymi w sposób dziąsłowy (powoli, umiarkowanie szybko, bardzo szybko)
  • Kilkukrotne wypowiadanie sylab TA,TE,DA,DE,NA,NE – głoski t,d,n również wymawiane dziąsłowo.

 

 Ćwiczenia umożliwiające skierowanie strumienia powietrza na czubek języka:

 

  • Nagryzanie brzegów języka zębami
  • Przeciskanie przedniej części języka przez lekko złączone zęby
  • Zabawa „plucie powietrzem”
  • Zabawa plucie papierkami.

 

To tylko część proponowanych przeze mnie ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski r. Zawsze jest tak, że zarówno w terapii stacjonarnej w gabinecie, jak również podczas spotkań online przez Skype dopasowuję się do potrzeb i możliwości pacjenta. Dobieram zatem dla każdego pacjenta indywidualny zestaw ćwiczeń i ustalam ich kolejność również do indywidualnych potrzeb.

 

 

tworzenie stron Millenium Studio