Terapia Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

Diagnoza i terapia - logopeda Kraków lub online przez Skype

Terapia logopedyczna

 

 • wad wymowy:

  • nieprawidłowej wymowy głoski r
  • nieprawidłowej wymowy głosek s z c dz 
  • nieprawidłowej wymowy głosek sz ż cz dż
  • nieprawidłowej wymowy głosek ś ź ć dź
  • seplenienia międzyzębowego
  • i innych zniekształceń głosek (np. l, k - g, t - d, w - f, ł)
 • niezakończonego lub opóźnionego rozwoju mowy

 • dzieci z niedosłuchem

 • afazji

 • alalii

 

Terapia pedagogiczna

 

 

Wczesna nauka czytania Metodą

Symultaniczno-Sekwencyjną®

 

 

Oferta zajęć indywidualnych i grupowych dla przedszkoli i innych placówek edukacyjnych

 

 

Terapia online przez komunikator Skype. Korekta wad wymowy (seplenienie, rotacyzm itp.)

 

W terapii logopedycznej stosowana jest m.in. Metoda Krakowska.

tworzenie stron Millenium Studio