Terapia Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

Zajęcia indywidualne i grupowe dla placówek edukacyjnych

Zajęcia indywidualne i grupowe dla placówek edukacyjnych

Artykulacja głoski R cz.2

Kolejnym etapem ćwiczeń głoski /r/ zaraz za etapem przygotowawczym, który opisałam już na blogu tutaj jest etap ćwiczeń prowadzących do wywołania wibracji oraz ćwiczenia artykulacji głoski /r/ w sylabach i wyrazach, w których głoska /r/ występuje po spółgłoskach.

 

 

Zarówno w terapii stacjonarnej jak i terapii online przez Skype po wprowadzeniu ćwiczeń przygotowawczych przechodzę do serii ćwiczeń polegających na zastępowaniu głoski /r/ głoskami t/d wymawianymi w sposób dziąsłowy tzn. czubek szerokiego języka dotyka górnego wałka dziąsłowego.

 

 

Stosując tę zasadę powtarzamy sylaby:

 

 • TRA, TRE, TRY, TRO, TRU /DRA, DRE, DRY, DRO, DRU
 • PRA, PRO, PRU, PRE, PRY /BRA, BRE, BRY, BRO, BRU
 • WRA, WRE, WRY, WRO, WRU /FRA, FRE, FRY, FRO, FRU
 • KRA, KRE, KRY, KRO, KRU /GRA, GRE, GRY, GRO, GRU
 • MRA, MRE, MRY, MRO, MRU
 • CHRA, CHRE, CHRY, CHRO, CHRU
 • ZRA, ZRE, ZRY, ZRO, ZRU
 • ŻRA, ŻRE, ŻRY, ŻRO, ŻRU
 • ŹRA, ŹRE, ŹRY, ŹRO, ŹRU
 • ŚRA, ŚRE, ŚRY, ŚRO, ŚRU
 • SZRA, SZRE, SZRY, SZRO, SZRU

 

Kolejna grupa ćwiczeń:

 

 • ATRA, ETRE, YTRY, OTRO, UTRU /ADRA,EDRE, YDRY, ODRO, UDRU
 • APRA, OPRO, UPRU, EPRE, YPRY /ABRA, EBRE, YBRY, OBRO, UBRU
 • AWRA, EWRE, YWRY, OWRO, UWRU /AFRA, EFRE, YFRY, OFRO, UFRU
 • AKRA, EKRE, YKRY, OKRO, UKRU /AGRA, EGRE, YGRY, OGRO, UGRU
 • AMRA, EMRE, YMRY, OMRO, UMRU
 • ACHRA, ECHRE, YCHRY, OCHRO, UCHRU

 

Na tym etapie ćwiczymy również wyrazy zawierające podane sylaby i logatomy.

 

Zazwyczaj już na etapie ćwiczeń powtarzania sylab TRA, TRE, TRY, TRO, TRU oraz DRA, DRE, DRY, DRO DRU i wyrazów zawierających te sylaby powoli zaczyna pojawiać się wibracja. Czasami wspomagamy się na tym etapie ćwiczeniami z użyciem wibratora logopedycznego, który pomaga pacjentom wyczuć „o co chodzi w wibracji”.  Czas potrzebny do osiągnięcia wibracji jest bardzo zbliżony zarówno w terapii online przez Skype oraz terapii logopedycznej prowadzonej w gabinecie.

 

Jeżeli mamy już wywołaną głoskę /r/ utrwalamy ją powtarzając sylaby i wyrazy zawierające TR, DR, PR, BR, KR, GR, WR, FR, CHR, MR, ŚR, SR, ZR, ŹR, ŻR, SZR.

 

Moim zdaniem jest to bardzo ważny etap terapii głoski /r/, w chwili pojawienia się pierwszej poprawnej wibracji głoski /r/ pacjenci nabierają jeszcze większej ochoty do ćwiczeń, są bardzo zmotywowani i zaczynają ćwiczyć jeszcze bardziej intensywnie.

 

 

 

 

tworzenie stron Millenium Studio